Billedet på sidehoved

Folkeskolernes dag

Nyhed billede
Eleverne sang 3 sange for forældre, bedsteforældre, søskende og besøgende på skolen.
 • ikon
  Michael Dahlgaard den 10-01-2017
  Skolemad på M.C. Holms Skole - kantine
  Der er fra forældre blevet spurgt lidt ind til, hvorfor serveringen af skolemaden er ændret fra den oprindelige tanke om klasseværelserne til en kantine i fællesrummet. Det vil jeg gerne forsøge at give et svar på.
  Da vi skulle lave et oplæg til en madordning på skolen, var vi selvsagt ikke eksperter på området. Vores umiddelbare vurdering var, at det ville være den bedste løsning med servering i klasserne. Det skulle vise sig, at vi blev gjort klogere af fagpersoner i processen.
  Vi blev opmærksomme på hensynet til hygiejnen i klasselokalerne, indeklimaet i det efterfølgende undervisningsmiljø og hele den logistiske udfordring i forhold til serveringen. Pilen pegede meget hurtigt entydigt på en kantineløsning, som man også anvender på både Dueholmskolen og Sydmors Skole & Børnehus, som styregruppen besøgte.
  Et andet hensyn bag den oprindelige ide med servering i klasselokalerne var også friholdelse af fællesrummet til andre aktiviteter i skoletiden. Det hensyn blev overhalet af den politiske beslutning om omlægning af skolebiblioteksfunktionen, som medfører, at der frigives plads til et skoletorv i fællesrummet, som fra februar måned kan anvendes til aktiviteter i skoletiden.
  Det er også vores helt klare opfattelse, at der er gevinster for fællesskabet på skolen, når en hel årgang spiser sammen i kantinen hver dag.
  Det er med afsæt i ovenstående at beslutningen om servering er ændret. Vi glæder os til at vise den nye kantine i fællesrummet frem, når den står færdig. Man skal ikke oversælge en vare på forhånd, men den bliver altså meget fin.
  Køkkenleder Bettina Sterring har første arbejdsdag i dag tirsdag, og vi glæder os til at kunne berette nyt fra processen om menuen, rekrutteringskampagnen, tilmeldingsproceduren og meget andet snarest.
   
 • Poul Erik Christensen den 16-12-2016
  Skemaer for skemaperiode 3 (1. januar - 17. april 2016).

  Klassernes skemaer er nu synlige på skoleintra.
  Skemaerne for 0.-, 2.- og 3. årgang, udviklingsklasser og sprogklasse er nu synlige på skoleintra.

  Grundskemaerne for 1. årgang er også synlige, men på 1. årgang arbejdes der pt. med fleksible skemaer, hvilket betyder, at skemaerne i ovennævnte periode kan variere. 1. årgangs endelige skemaer bliver snarest muligt lagt på skoleintra. Årgangens personale informerer her direkte elever og forældre, så man er bekendt med de gældende skemaer.  

  Vh PC
 • ikon
  Lisbeth Kjær Lauridsen den 12-12-2016
  Ferieplan for skoleåret 2017-2018
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Link til Facebook